โรงพิมพ์ซิลค์สกรีน

โรงพิมพ์ซิลค์สกรีน

ระบบพิมพ์แบบซิลค์สกรีนมีเม็ดสีใหญ่กว่าระบบพิมพ์ออฟเซ็ท โรงพิมพ์  ไม่นิยมนำมาทำภาพเหมือนจริง เช่น ภาพทิวทัศน์ หรือภาพบุคคล  แต่ระบบพิมพ์ซิลค์สกรีนจะเหมาะกับงานไม่ไล่โทนสี  แยกเป็นสีใดสีหนึ่งไปเลย  แต่อาจสอดแทรกสีบางสีเข้าไปได้(เรียกว่าสีตาย) เช่น พิมพ์สีแดงก็ใช้สีแดงโทนเดียว  ไม่มีการไล่แดงอ่อนไปหาแดงเข้ม เป็นต้น

การพิมพ์ซิลค์สกรีนมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน  เริ่มต้นจากประเทศจีนประมาณ 2000 ปีมาแล้ว  ผ่านกกระบวนการเรียนรู้โดยสามัญสำนึก  ในการใช้สี(หมึกพิมพ์)วาดลงบนผ้าไหมที่ขึงตึงด้วยกรอบ  ใช้ผ้าที่เจาะเป็นรูในการกำหนดลวดลายที่ต้องการพิมพ์  เพื่อให้หมึกสีไหลลงผ่านรูนั้น  หลักการที่กล่าวมานี้  เป็นหลักการที่ใช้ในงานระบบซิลค์สกรีนมาจนถึงปัจจุบัน  แต่ก็ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องโดยชาวตะวันตก เช่น ยุโรปหรืออเมริกา  นำการซิลค์สกรีนมาประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม  และเมื่อไม่นานมานี้ประเทศญี่ปุ่นก็เริ่มพัฒนาระบบซิลค์สกรีนเช่นเดียวกัน

แม้จะใช้หลักการเดิมๆมาตั้งแต่โบราณ  แต่วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานพิมพ์ระบบซิลค์สกรีนนั้นมีการพัฒนาให้ทันสมัยเช่นเดียวกัน เช่น การปรับปรุงแม่พิมพ์เป็นกรอบโลหะหลากหลายรูปทรง  เพื่อให้รองรับวัตถุที่จะพิมพ์มากที่สุด  ผ้าสกรีนจากยุคโบราณที่ใช้ผ้าไหม  ก็เปลี่ยนมาเป็นผ้าไนลอนหรือโพลีเอสเตอร์  บางประเภทเป็นแผ่นทองแดงหรือสแตนเลสสตีลแบบมีรูเปิดปิดได้ก็มีเช่นกัน   และงานก็มีความละเอียดมากหรือละเอียดน้อยขึ้นอยู่กับแบบ ราคา วัสดุ และโครงสร้างของแม่พิมพ์  ส่วนหมึกพิมพ์นั้นก้าวหน้าถึงขนาดที่ว่า  คิดค้นหมึกพิมพ์แบบ non toxic หรือไร้สารพิษขึ้นได้แล้ว

อุปกรณ์สำคัญอื่นๆ เช่น ยางปาดสกรีนก็พัฒนามาใช้โพลียูเทน  เพื่อให้คงทนลดการสึกหรอจากการเสียดสีจากการปาดหมึกสกรีน  การขึงผ้ากับกรอบปัจจุบันใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยให้มีความสะดวก รวดเร็ว ขึงได้ตึงเรียบสม่ำเสมอกันมากยิ่งขึ้น  และยังรวมถึงการสร้างแม่พิมพ์ซิลค์สกรีน  ที่ในอดีตสร้างกลางแจ้ง  แต่ปัจจุบันเปลี่ยนวิธีสร้างเป็นในห้องมืดด้วยไฟเมทัลฮาไลท์ ไฟซีนอนและไฟเมอร์คิวรี่  มีการควบคุมด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ที่คำนวณไว้แล้วอย่างแม่นยำ  สามารถสร้างแม่พิมพ์ขนาดเล็กหรือใหญ่ได้อย่างง่ายดาย

การพิมพ์ระบบซิลค์สกรีนปัจจุบันทำโดยเครื่องจักร  อาจมีช่างควบคุม 2-3 คน  ทำให้การเพิ่ม การลด หรือการเปลี่ยนแปลงจำนวนการพิมพ์เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว  ควบคุมได้ง่าย  เครื่องพิมพ์ซิลค์สกรีนในยุคนี้บางรุ่นสามารถพิมพ์เสื้อยืด 4 สีได้เร็วถึง 800-1000 ตัวต่อชั่วโมง

การพิมพ์ระบบซิลค์สกรีนใช้ในงานผลิตสินค้าหลายประเภท เช่น ผ้า เซรามิก แก้ว ของเล่น  วัสดุการพิมพ์สกรีน  รวมไปถึงสื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณาด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *