การรับช่วงการผลิต

มีธุรกิจหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ  ขนาดใหญ่  ขนาดกลางจนถึงขนาดย่อม   ที่ต้องพึ่งพาอาศัย  แหล่งอื่นช่วยผลิต  โดยตนเองไม่สามารถผลิตได้ทั้งหมดทุกขั้นตอน  ส่วนใหญ่โรงงานจะทำเฉพาะที่เป็นงานหลักๆ  คนที่จะลงทุนทุกอย่างย่อมเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่า  ตนเองอาจไม่มีความชำนาญเท่ากับผู้ที่เคยทำอยู่  หรืออาจทำได้แต่ต้นทุนอาจสูงกว่าเป็นต้น  ดังนั้นสู้ให้คนอื่นทำแล้วเราเป็นผู้นำมาประกอบต่อจะคุ้มค่ากว่า  เป็นการแบ่งงานกันทำตามความถนัดของแต่ละคน  ก็จะช่วยให้แต่ละคนมีงานทำและสามารถทำได้มากขึ้น โรงพิมพ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *