การเลือกทำเลธุรกิจค้าส่ง

ธุรกิจค้าส่งมีลูกค้าเป็นร้านค้าปลีกสั่งซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากในแต่ละครั้ง ไม่ใช่ขายเป็นชิ้นดังนั้น การขายจึงไม่จำเป็นต้องตั้งร้านค้าอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคสุดท้าย แต่จะต้องทำให้ผู้ค้าปลีกที่เป็นลูกค้าซื้อสินค้าได้สะดวก โรงพิมพ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *