ช่องทางการจัดจำหน่าย

ผู้ประกอบการวิธีการกระจายสินค้าถึงมือลูกค้า ผู้บริโภคได้อย่างไรโดยทั่วไปจะมีอยู่ 4 ลักษณะ

ผลิต – ขายตรงถึงลูกค้า

ผลิต – ขายผ่านตัวแทนจำหน่วย การะจายถึงลูกค้า

ผลิต – ขายผ่านตัวแทนจำหน่วย ผ่านร้านค้าปลีก กระจายถึงลูกค้า

ผลิต – ขายเฉพาะในเครือ

โรงพิมพ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *