ไม่อยู่บริหารกิจการเอง

ในการบิรหารธุรกิจขนาดใหญ่ จะเห็นได้ว่ามีการจัดวางระบบการจัดการไว้อย่างดี โดยเจ้าของกิจการไม่จำเป็นต้องลงมาบริหารด้วยตนเองหมด ทุกอย่าง ธุรกิจดำเนินไปได้ด้วยดี สินค้า ส่งขายได้ตามกำหนดเวลา การเงินมีผู้ดูเเลทุกขั้นตอนพร้อมทั้งมีระบบที่คอยตรวจเช็ดได้หมด ธุรกิขนาดย่อมเเละขนาดกลาง ส่วนใหญ่เจ้าของธุรกิจจะเป็นผู้บริหารดูเเลเอง เเต่มีเจ้าของธุรกิจจำนวนไม่น้อยที่เข้าใจว่าธุรกิจดำเนินได้เเล้วไม่จำเป็นที่ตนจะต้องบริหารกิจการด้วยตนเองเหนื่อยเเละทุ่มเททุกอย่างให้กับกิจการมามาก โรงพิมพ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *