บริษัทจำกัด (Corporation)

บริษัทจำกัด คือ ธุรกิจซึ่งเกิดจากการร่วมทุนของกลุ่มคนเพื่อทำกิจการร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไรมาเเบ่งกัน ลักษณะของบริษัทมีดังนี้

  •  ต้องมีผู้ร่วมทุนอย่างน้อย 7 คน (เป็นนิติบุคคลก็ได้)
  • ทุนจะเเบ่งออกเป็นมูลค่าเท่า ๆ กันซึ่งเรียกว่าหุ้น
  • ผู้ถือหุ้นจะขาย หรือโอนหุ้นให้ใครก็ได้
  • ความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้นจำกัดเท่าจำนวนหุ้นที่ถือ
  • การเเบ่งกำไร บริษัทจำกัดเเบ่งกำไรตามสัดส่วนหุ้นที่ถือ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *