ความหมายของ E-commerce

เรามาทำความรู้จักกับ E-commerce ก่อนว่าคืออะไร

E-commerce ย่อมาจาก Electronic commerce หรือที่เรียกว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การประกอบธุรกิจการค้าผ่านสื่ออีเล็กทอนิกส์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์โทรสารโทรทัศน์หรือคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นช่องทางที่มีความสำคัญที่สุดในปัจจุบันโดยมีระบบอินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงผู้ซื้อและผู้ขายให้สามารถทำการค้ากันได้ โรงพิมพ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *