วิธีการเลือก KPI ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ

KPI คืออะไร?ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) คือเมตริกที่ใช้ในการวัดและติดตามความคืบหน้าของคุณในการบรรลุเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง KPI ทางธุรกิจซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามแผนกอาจช่วยวัดผลการดำเนินงานในระยะยาวของ บริษัท เทียบกับเป้าหมายและมาตรฐานอุตสาหกรรมของ บริษัท เอง…