7 กลยุทธ์การอบรมเลี้ยงดูที่มีประสิทธิภาพอย่างน่าอัศจรรย์

ใช้ประโยชน์จากเนื้อหาที่กำหนดเป้าหมายเมื่อพูดถึงการอบรมเลี้ยงดูขนาดหนึ่งย่อมไม่เหมาะกับทุกคนอย่างแน่นอน จากการวิจัยพิสูจน์แล้วว่าการบำรุงผู้นำของคุณโดยใช้เนื้อหาเป้าหมายสามารถปรับปรุงผลลัพธ์ของกลยุทธ์การตลาดขาเข้าของคุณได้อย่างมีนัยสำคัญ การใช้เนื้อหาเป้าหมายเพื่อการเลี้ยงดูลูกค้าเป้าหมายอาจดูเหมือนชัดเจน แต่เป็นสิ่งที่นักการตลาดกำลังดิ้นรน เมื่อปีที่แล้ว Forrester Research รายงานว่า 33% ของนักการตลาด…

บริษัทจำกัด (Corporation)

บริษัทจำกัด คือ ธุรกิจซึ่งเกิดจากการร่วมทุนของกลุ่มคนเพื่อทำกิจการร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไรมาเเบ่งกัน ลักษณะของบริษัทมีดังนี้  ต้องมีผู้ร่วมทุนอย่างน้อย 7 คน (เป็นนิติบุคคลก็ได้) ทุนจะเเบ่งออกเป็นมูลค่าเท่า…

พันธที่ต้องปฏิบัติ

ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก จึงต้องมีส่วนร่วมเพื่อกำหนดระเบียบและ การปฏิบัติ โดยมีพันธกรณีภายใต้ความตกลง และข้อตัดสินใจขององค์การการค้าโลก มีทั้งด้านสินค้า และบริการ โรงพิมพ์ ทรัพย์สินทางปัญญา และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการค้ามากกว่า…

ไม่อยู่บริหารกิจการเอง

ในการบิรหารธุรกิจขนาดใหญ่ จะเห็นได้ว่ามีการจัดวางระบบการจัดการไว้อย่างดี โดยเจ้าของกิจการไม่จำเป็นต้องลงมาบริหารด้วยตนเองหมด ทุกอย่าง ธุรกิจดำเนินไปได้ด้วยดี สินค้า ส่งขายได้ตามกำหนดเวลา การเงินมีผู้ดูเเลทุกขั้นตอนพร้อมทั้งมีระบบที่คอยตรวจเช็ดได้หมด ธุรกิขนาดย่อมเเละขนาดกลาง ส่วนใหญ่เจ้าของธุรกิจจะเป็นผู้บริหารดูเเลเอง…

การรับช่วงการผลิต

มีธุรกิจหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ  ขนาดใหญ่  ขนาดกลางจนถึงขนาดย่อม   ที่ต้องพึ่งพาอาศัย  แหล่งอื่นช่วยผลิต  โดยตนเองไม่สามารถผลิตได้ทั้งหมดทุกขั้นตอน  ส่วนใหญ่โรงงานจะทำเฉพาะที่เป็นงานหลักๆ  คนที่จะลงทุนทุกอย่างย่อมเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่า  ตนเองอาจไม่มีความชำนาญเท่ากับผู้ที่เคยทำอยู่  หรืออาจทำได้แต่ต้นทุนอาจสูงกว่าเป็นต้น …

ส่วนธุรกิจการค้าปลีกทางไปรษณีย์

กำลังเป็นที่นิยมอีกอย่างหนึ่งในขณะนี้ ซึ่งเปลืองค่าใช่จ่ายน้อยยกเว้นจะต้องเสียค่าขนส่งให้แก่ทางไปรษณีย์ หรือบริษัทขนส่ง การขายชนิดนี้ลูกค้าต้องจงใจซื้อโดยไม่เคยเห็นตัวสินค้าจริงมาก่อนเพื่อให้บรรลุผลการขายที่ทำให้ลูกค้าตกลงใจซื้อสินค้า จำเป็นต้องใช้วิธีการโฆษณาเป็นเครื่องมือในการติดต่อลูกค้า การทำธุรกิจชนิดนี้ มีส่วนดีที่ผู้ชายไม่เป็นต้องเผชิญหน้ากับลูกค้าโดยตรงเป็น แต่ต้องลงทุนการโฆษณา และทำแค็ตตาล็อกแบบอย่างของสินค้าแก่ผู้ซื้อ ธุรกิจประเภนี้เมื่อเจริญเติบโตขึ้นเป็นจะต้องมีสถานทีเก็บสินค้าเช่นเดียวกับการขายแบบอื่นๆ…

โรงพิมพ์ซิลค์สกรีน

โรงพิมพ์ซิลค์สกรีน ระบบพิมพ์แบบซิลค์สกรีนมีเม็ดสีใหญ่กว่าระบบพิมพ์ออฟเซ็ท โรงพิมพ์  ไม่นิยมนำมาทำภาพเหมือนจริง เช่น ภาพทิวทัศน์ หรือภาพบุคคล  แต่ระบบพิมพ์ซิลค์สกรีนจะเหมาะกับงานไม่ไล่โทนสี  แยกเป็นสีใดสีหนึ่งไปเลย  แต่อาจสอดแทรกสีบางสีเข้าไปได้(เรียกว่าสีตาย)…

ประวัติการพิมพ์ในไทย

ประวัติการพิมพ์ในไทย ถึงแม้ว่าประวัติของพิมพ์ตัวหนังสือลงบนวัสดุจะมีประวัติมาช้านานย้อนกลับไปถึงยุคต้นคริสต์ศักราชต้นๆ มีการพัฒนาทั้งในแถบเอเชียตัวออกและยุโรปจนกลายมาเป็นการพิมพ์และโรงพิมพ์ในปัจจุบัน แต่น้อยคนที่จะรู้ถึงประวัติการพิมพ์ในประเทศไทย บทความนี้ขอพาทุกคนกลับไปเรียนรู้ถึงประวัติการพิมพ์ในประเทศไทยอย่างย่อๆ การพิมพ์ในเมืองไทยเริ่มต้นขึ้นยุคกรุงศรีอยุธยา จากชาวตะวันตกที่ได้เข้ามาทำการค้าขาย แม้ว่าเราจะมีตัวอักษรใช้มาตั้งแต่ในสมัยสุโขทัย การพิมพ์เริ่มขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยบาทหลวงชาวฝรั่งเศสได้ตั้งโรงพิมพ์แห่งแรกขึ้นเพื่อพิมพ์คำสอนศาสนาคริสต์…

ถุงกระดาษ Shopping Bag

ถุงกระดาษ เราได้รู้จักถุงกระดาษในประเภทต่างๆกันไปบ้างแล้ว ไม่ว่าจะเป็น ถุงกระดาษแบบมีหูสำหรับถือ, ถุงกระดาษแบบซิปล็อค, ถุงกระดาษคราฟท์รีไซเคิลสีน้ำตาลสำหรับบรรจุอาหาร, ถุงกระดาษคราฟท์รีไซเคิลสีขาวสำหรับบรรจุอาหาร, ถุงกระดาษถนอมอาหาร, ถุงกระดาษสำหรับผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยมของแบรนด์ต่างๆ เป็นต้น…

การแบ่งประเภทของงานพิมพ์

โรงพิมพ์ โดยทั่วไปของโรงพิมพ์มักจะมีการแบ่งประเภทของงานพิมพ์ในแต่ละรูปแบบออกเป็นสัดส่วน ซึ่งในวันนี้เราจะขอนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจโรงพิมพ์มาให้ทุกท่านได้ทราบข้อมูลกัน ซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นเราไปติดตามกันเลยค่ะ เรามาเริ่มที่ประเภทของการพิมพ์ที่ผู้ประกอบการโรงพิมพ์นิยมทำกันในปัจจุบันมีดังนี้ ลักษณะการพิมพ์แบบออฟเซ็ท (Offset Printing) เป็นการพิมพ์พื้นราบที่ใช้หลักการน้ำกับน้ำมันไม่รวมตัวกัน โดยสร้างเยื่อน้ำไปเกาะอยู่บนบริเวณไร้ภาพของแผ่นแม่พิมพ์…